Polityka prywatności

Definicje

Administrator – Edyta Gelo prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą „Studio Nefra Edyta Gelo” z siedzibą znajdującą się w Lisów 2T, 21-100 Lubartów.

Cookies – niewielkie pliki zapisywane na komputerze użytkownika przez przegladarkę internetową, w których przechowywane są ustawienia
i inne informacje używane na odwiedzanych przez niego stronach.

Dane Osobowe – oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”).

Podmiot przetwarzający – osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu Administratora, w szczególności zewnętrzne firmy świadczące swoje usługi na rzecz Administratora.

Przetwarzanie danych osobowych – oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie

Serwis – oznacza stronę internetową, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działającą
w domenie studionefra.pl

SSL – certyfikat SSL zainstalowany na serwerze umożliwia jego uwierzytelnienie (ustalenie autentyczności) oraz nawiązanie bezpiecznego połączenia.

Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do stron internetowych Serwisu.

URL – (ang. Uniform Resource Locator) – oznacza ujednolicony format adresowania zasobów (informacji, danych, usług) stosowany w Internecie i w sieciach lokalnych, np. adres www.

Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

Klauzula Informacyjna

 1. Administratorem danych jest Edyta Gelo prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą „Studio Nefra Edyta Gelo” z siedzibą w Lisów 2T, 21-100 Lubartów.
 2. Przetwarzanie Państwa danych osobowych będzie się odbywać w celu marketingowym, na podstawie art. 6 pkt 2 lit. f RODO. Administrator powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest zbieranie danych statystycznych i analizowanie ruchu na stronie internetowej.
 3. Podanie danych osobowych na stronie internetowej https://studionefra.pl jest dobrowolne. W każdej chwili mają Państwo wpływ na swoją przeglądarkę internetową oraz jej ustawienia.
 4. Profilowanie jest używane w: Google Analitycs.
 5. W każdej chwili mogą Państwo wyrazić sprzeciw wobec profilowania, w takiej sytuacji zalecamy, aby skonfigurowali Państwo odpowiednio swoją przeglądarkę.
 6. Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora.
 7. Przysługują Państwu następujące prawa:
  • Prawo do żądania od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych,
  • Prawo do sprostowania danych osobowych,
  • Prawo do usunięcia danych osobowych,
  • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
  • Prawo do przenoszenia danych osobowych,
  • Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie,
 8. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
 9. W trosce o bezpieczeństwo danych, Serwis korzysta m.in. z bezpiecznego protokołu szyfrowania komunikacji (SSL).

Gromadzenie danych

 1. Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW, przechowujemy zapytania HTTP kierowane do serwera Organizacji.
 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL.
 3. Wykaz informacji przechowywanych w plikach logów serwera WWW jest następujący:
  • publiczny adres IP komputera, z którego nadeszło zapytanie (może to być bezpośrednio komputer użytkownika);
  • czas nadejścia zapytania;
  • pierwszy wiersz żądania HTTP;
  • kod odpowiedzi HTTP;
 1. Nie identyfikujemy Użytkowników stron Organizacji dopóki nie przeprowadzają ataków na stronę lub serwer Organizacji oraz nie przekazujemy danych Użytkowników do jakiejkolwiek Stronie Trzeciej bez podstawy prawnej.
 2. Zarządzanie plikami Cookies
 3. Nasz Serwis wykorzystuje następujące pliki Cookies:
  • Niezbędne – pliki cookies umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu (np. usług wymagających uwierzytelnienia)
  • Pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa – np. pliki służące do wykrywania nadużyć
   w ramach serwisu.
  • Wydajnościowe – umożliwiają zbieranie informacji dotyczących sposobu korzystania z Serwisu.
 4. Pliki Cookies są używane przez Organizację w celach funkcjonalnych i statystycznych. Na podstawie logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania
  w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.
 5. Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony, jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem Organizacji.
 6. Informacje zawarte w logach nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwisem oraz siecią Organizacji lub na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa podmiotom uprawnionym.
 7. W każdej chwili mogą Państwo zadecydować o wykorzystywaniu plików Cookies poprzez wyrażenie zgody.
 8. Ustawienia dotyczące plików Cookies mogą być zmienione w opcjach przeglądarki.
 9. W przypadku sprzeciwu wobec wykorzystywania plików Cookies, proszę nie wyrazić zgodny na akceptowanie plików cookies lub wybrać z listy oficjalnych stron internetowych producentów najczęściej używanych przeglądarek internetowych aplikację, której Państwo używają oraz postępować zgodnie z instrukcjami producenta:
  • Internet Explorer – http://support.microsoft.com/
  • Chrome – http://support.google.com/chrome/
  • Safari – http://support.apple.com/
  • Firefox – http://support.mozilla.org/pl/
  • Opera – http://help.opera.com/Windows/
  • Urządzenia mobilne:
   • Android (Chrome) – http://support.google.com/chrome/
   • iOS (Safari) – http://support.apple.com/

Odnośniki do innych stron

 1. Serwis Organizacji zawiera odnośniki do innych stron WWW.
 2. Nie ponosimy odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach.
 3. Zalecamy, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam udostępnioną.
 4. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko domeny – studionefra.pl

W razie wątpliwości do któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności prosimy o kontakt na dane znajdujące się w zakładce – Kontakt.